Skip to content

Statut

IZVLEČEK STATUTA  INVALIDSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA DIALIZNIH  IN TRANSPLANTIRANIH
SPLOŠNE DOLOČBE

Člani društva, s Statutom urejajo interese,  koordinacijo dela in nastopanja ter medsebojna razmerja v smislu zagotavljanja skupnih interesov za športno - rekreativno življenje, zdravljenje in rehabilitacijo  svojih članov, ledvičnih bolnikov in bolnikov s transplantiranimi organi. Športno društvo so dne 11.02.2006. ustanovili štirje občani  z izraženo voljo in svojimi overovljenimi podpisi.

ŠPORTNO DRUŠTVO DIALIZNIH IN TRANSPLANTIRANIH – skrajšano ime »Športno društvo DiTra« (v nadaljevanju ŠD DiTra) je samostojna nepridobitna organizacija dializnih in transplantiranih za področje športa in rekreacije. ŠD DiTra deluje kot prostovoljna organizacija v katero se vključujejo državljani invalidi s končno odpovedjo delovanja ledvic, ki se zdravijo z dializo ali imajo transplantiran katerikoli notranji organ ali tkivo. Prav tako pa tudi tisti, ki želijo biti člani društva, z namenom uresničevanja skupnih ciljev oziroma ker jih to področje zanima.Član ŠD DiTra postane vsak, ki poda pristopno izjavo, s katero se opredeli, da želi delovati v smislu tega temeljnega akta.

NAMEN,  CILJI IN NALOGE

Namen delovanja :

Športno rekreativna dejavnost, rekreativna vadba, športna vadba za tekmovanja, organizacija državnih in mednarodnih športnih tekmovanj dializnih in transplantiranih

Svoje cilje doseže  tako, da:

 1.    sodeluje z društvi dializnih in transplantiranih bolnikov - invalidov in drugimi športnimi društvi v Sloveniji
 2.    sodeluje s podobnimi organizacijami dializnih in transplantiranimi iz drugih držav Evrope in  sveta.
 3.    po potrebi informira Ministrstvo za šport, Ministrstvo za zdravstvo oziroma druga pristojna ministrstva in ustanove o potrebah ledvičnih bolnikov in transplantiranih, ter predlaga ustrezne rešitve pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti.
 4.    pomaga pri izvedbi in financiranju športnih in rekreacijskih srečanj dializnih in transplantiranih bolnikov;

Naloge:

 1.    organiziranje rekreativne športne vadbe v sekcijah za: atletiko, plavanje,tenis, namizni tenis, badminton, bowling, kolesarjenje, veslanje, pikado, squash, odbojko, golf in ostale priznane zvrsti športa po katalogu svetovne in evropske športne federacije transplantiranih in dializnih (WTGF in ETDSF)
 2.    organiziranje vadbe za različne starostne ali kakovostne kategorije,
 3.    organizacija tekmovanj lokalnih do velikih mednarodnih razsežnosti
 4.    organizacija predavanj, delavnic, seminarjev, s področja dejavnosti društva
 5.    organizacija in izvedba začetnih in nadaljevalnih tečajev za vaditelje,
 6.    sodelovanje s športnimi,  invalidsko-športnimi organizacijami in športnimi organizacijami kroničnih bolnikov.
 7.    pomoč pri organizaciji družabnih in športnih prireditev, tečajev, predavanj, seminarjev in mednarodnih srečanj, ki so organizirana za vse ali skupine članov
 8.    organizacija propagandnih in promocijskih akcij za razvoj športa kroničnih bolnikov na sploh
 9.    Skrb za pridobivanje sredstev za zagotovitev rekreativnega in socialno-humanitarnega dela v društvu;

ČLANSTVO

Član lahko  postane vsak, ki se želi ukvarjati z dejavnostjo ŠD DiTra. Članstvo  je prostovoljno. Član postane vsak, ki pristopno izjavo predloži Izvršnem odboru na sedež društva. Če se včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, za mladoletnega od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom podati pisno soglasje. Mladoletnik med 15 in 18 letom sam podpiše izjavo in se včlani v ŠD DiTra.  Pravice mladoletnih članov so enake pravicam odraslih članov.

Pravice članov ŠD DiTra so, da:

 •        uresničujejo svoje interese v okviru dejavnosti
 •        so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem
 •        sodelujejo pri delu in soodločanju v organih
 •        v skladu z dogovorjenimi pravili uporabljajo skupne dosežke delovanja;
 •        so deležni vzajemne pomoči;
 •        volijo in so izvoljeni v organe (mladoletne osebe preko zakonitega zastopnika)

Dolžnosti članov  ŠD DiTra so da:

 •        s svojim delom prispevajo k uresničitvi namenov in ciljev ;
 •        delujejo v skladu s statutom in drugimi akti in sklepi organov ;
 •        aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev;
 •        varujejo ugled društva in
 •        redno plačuje članarino za tekoče leto.

Častni člani ŠD DiTra:

ŠD DiTra ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član , ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo. Naziv častnega člana se lahko podeli ŠD DiTra tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za razvoj delovanja rekreacije in športa dializnih in transplantiranih. Naziv častnega člana podeljuje  Skupščina na predlog Izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član ŠD DiTra, nima pravice odločanja. Častni člani ne plačujejo članarine.

Prenehanje članstva:

 •        z izstopom (pisna izstopna izjava predložena izvršnem odboru društva)
 •        z izbrisom iz članstva na osnovi  predloga disciplinske komisije in sklepa Skupščine društva;
 •        z ukinitvijo delovanja ŠD DiTra.

ORGANIZACIJA IN ORGANI

Oblike dela so:

 •        neposredno demokratično dogovarjanje in odločanje,
 •        posredno delovanje po izvoljenih organih in predstavnikih društva.

Organi ŠD DiTra so:

 •        Skupščina,
 •        Izvršni odbor,
 •        Nadzorni odbor,
 •        Disciplinska komisija

Mandatna doba funkcionarjev v organih društva je štiri leta.

Člani v organih so lahko ponovno izvoljeni.

Na spletni strani uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti, s ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close